profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Geneza III Rzeczypospolitej

poleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Geneza III Rzeczypospolitej

Kategoria: Miejsce Polski w Europie

Pod koniec lat 80. osłabienie pozycji międzynarodowej i problemy wewnętrzne ZSRR zapoczątkowały procesy przebudowy sytemu rządzenia we wszystkich państwach bloku komunistycznego. Zmiany te, nazwane Jesienią Narodów, doprowadziły do całkowitego demontażu komunizmu w Europie. Pierwsze próby przebudowy komunizmu zapoczątkowane zostały w latach 1980-81 w okresie działalności Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”). Proces ten, przerwany wprowadzeniem 13 grudnia...