profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gdzie zachodzi biosynteza białkapoleca85%
Biologia

Przebieg i główne etapy biosyntezy białka

Biosynteza białka zachodzi pomiędzy cząstkami składowymi rybosomów na matrycy RNA. tRNA przenosi znajdujące się w cytoplazmie aminokwasy na rybosomy. Dla poszczególnych aminokwasów istnieją odmienne tRNA różniące się swym antykodonem (trójka...poleca85%
Biologia

Biosynteza białka przebieg

Biosynteza białka, zachodzący w żywych komórkach organizmu proces powstawania białka uwarunkowany przez zapisaną w DNA (kwasy nukleinowe) informację genetyczną (gen). Pierwszym jego etapem jest transkrypcja odpowiedniego odcinka DNA, która...poleca85%
Biologia

Realizacja informacji genetycznej w biosyntezie białka.

macierzystej, logiczne jest więc założenie, że otrzymują po niej „w spadku” po pełnym komplecie związków cech. A zatem zarówno DNA, jak i białka to polimery charakteryzujące się określoną liniowopoleca85%
Biologia

Cytologia- budowa i funkcje organelli komórkowych

obszary o zróżnicowanych funkcjach. BŁONA KOMÓRKOWA: Główne funkcje : -oddzielanie wnętrza komórki od środowiska -bierny lub czynny transport jonów i substancji niejonowych -transport produktów komórki