profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Galicja II połowa XIXw

poleca60%
Historia

Autonomia Galicji w II połowie XIX wieku

Sytuacja ludności polskiej w zaborze austriackim w II połowie XIX wieku przedstawiała się zupełnie inaczej niż w pozostałych dwóch zaborach. Główna różnica uwidaczniała się w znacznie większych prawach narodowych, jakie posiadali Polacy w Galicji. Już wydarzenia <Wiosny Ludów> skłaniały nowego cesarza Austrii Franciszka Józefa I do złagodzenia polityki narodowej. Wtedy jednak nie nastąpiły jeszcze istotne zmiany. Zmusiły do nich cesarza dopiero klęski w wojnie z Francją i Włochami w...poleca80%
Historia

Autonomia Galicji a sytuacja Polaków w pozostałych zaborach w II połowie XIX i na początku XX wieku – analiza porównawcza.

Wraz z dniem 24 października 1795 roku Polska całkowicie zniknęła z mapy Europy. Zaborcy ostateczny rozbiór Polski uzasadniali tym, iż „Rzeczpospolita Polska zupełnie nie jest zdolna do ustanowienia sobie takiego [stałego i silnego] rządu lub też...poleca81%
Historia

Charakterystyka i ocena postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy w II połowie XIX wieku.

Scharakteryzuj i oceń postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy w 2 poł. XIX wieku . I. Wstęp Przywiązanie Polaków do idei patriotyzmu w okresie zaborów wystawione zostało na poważną próbępoleca83%
Historia

Walka Polaków o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku.

Polaków na ziemiach innych zaborców bardzo różniło się od siebie łączyło je dążenie do odzyskania niepodległości i związane z tym działania. Jeszcze w początkach II połowy XIX wieku pomimo corazpoleca79%
Historia

Ziemie polskie w drugiej połowie XIXw.

na to, że w drugiej połowie XIX w . sytuacja Polaków w zaborze pruskim znacznie się pogorszyła. W 1862r. na czele rządu pruskiego staną Otto von Bismarck, nazwany przez współczesnych "żelaznympoleca84%
Historia

Procesy zjednoczeniowe w Europie XIX wieku. Analiza przyczyn i skutków.

miarę nie restrykcyjnym zaborem w drugiej połowie XIX wieku była autonomia galicyjska. Gdzie nie ograniczono rozwoju nauki. Galicja, dzięki swobodom, stała się stolicą kulturalną zaborów. Była zresztąpoleca85%
Historia

Pytania z XIX wieku od 21-28

przez Radę Regencyjną ? Opracowywała przyszłe ustawy państwowe ? Zlikwidowana 7 X 1918 decyzją Rady Regencyjnej 26. Ruch ludowy na ziemiach polskich w II połowie wieku ? podobieństwa i różnice Chwalba