profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Funkcja układu hormonalnego

poleca46%
Biologia

Funkcje układu hormonalnego

Układ hormonalny współdziała z układem nerwowym w regulacji i koordynacji czynności życiowych organizmu. Informacja w układzie hormonalnym przekazywana jest za pomocą substancji chemicznych zwanych hormonami, co uwarunkowane jest zdolnością komórek do porozumiewania się za pośrednictwem sygnałów chemicznych. Hormony to substancje chemiczne będące nośnikami informacji, produkowane przez pojedyncze komórki, tkanki lub gruczoły i przenoszone do komórek docelowych, gdzie wywierają efekt...

poleca62%
Biologia

Funkcja układu hormonalnego

Układ hormonalny tworzy integralną całość, gdzie wszystkie jego elementy powiązane są czynnościowo ze sobą i współpracują z układem nerwowym. Kontrola pracy układu hormonalnego odbywa się na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, co umożliwia jego samokontrolę. W sprzężeniu zwrotnym ujemnym sygnał wyzwalający jest hamowany przez odpowiedź. Regulacja wydzielania hormonów na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego. – Regulacja hormonalna – za pośrednictwem nadrzędnych gruczołów...poleca85%
Biologia

Choroby układu hormonalnego (układu wydzielania wewnętrznego).

Ogólna charakterystyka chorób układu hormonalnego . Układ wewnątrzwydzielniczy jest, obok układu nerwowego, jednym z głównych układów kontrolujących funkcje organizmu. Powiązany jest głownie zpoleca85%
Pedagogika

Patologie układu hormonalnego.

posiadają własnych przewodów odprowadzających. Układ ten wraz z układem nerwowy utrzymuje homeostazę wewnątrzustrojową, czyli równowagę biologiczną. W skład układu hormonalnego wchodzą narządy takie jakpoleca83%
Biologia

Budowa układu hormonalnego człowieka

sterowana potrzebami organizmu i pozostaje pod kontrolą centralnego układu nerwowego. Część hormonów przysadkowych jest wydzielana pod wpływem hormonów uwalniających, produkowanych przez część mózgu zwanąpoleca84%
Biologia

Budowa i funkcje układu krwionośnego u człowieka i jego ewolucyjny rozwój u zwierząt.

nazwę pojemności wyrzutowej. Chociaż serce ma swój automatyzm , pozostaje pod kontrolą układu nerwowego i hormonalnego . Krew jest specyficznym rodzajem tkanki łącznej. Jest to płyn ustrojowy składającypoleca85%
Biologia

Znaczenie i podział układu wewnątrzwydzielniczego

dokrewnego, którego funkcje endokrynne pozostają pod bezpośrednią kontrolą układu podwzgórzowo- przysadkowego, jest np. tarczyca. Komórki nabłonka pęcherzyków tarczycy wychwytują z krwi jod nieorganiczny i