profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Funkcja ochrony przed negatywnymi skutkami uprzemysłowieniapoleca83%
Biologia

Zielone płuca Polski

CO TO SĄ ZIELONE PŁUCA KRAJU?? Zielone Płuca Polski, obszar wyodrębniony w planie przestrzennego zagospodarowania kraju ze względu na szczególne znaczenie dla funkcjonowania przyrody całej Polski oraz występowanie na nim wielu cennych obiektów...poleca88%
Biologia

Znaczenie produkcyjnych [surowcowych] i pozaprodukcyjnych [ochronnych i społecznych] funkcji lasu dla społeczeństwa.

Spis treści: 1.Cel pracy 2.Funkcje spełniane przez tereny leśne 3.Gospodarcze wykorzystanie lasu a. majątkowa funkcja lasu b. surowcowe znaczenie lasu c. dochodowa rola lasu d. las jako miejsce pracy e. las jako rezerwa...poleca80%
Geografia

Rola lasu w życiu i gospodarce człowieka

LAS jest to wielowarstwowe zwarte zbiorowisko roślinne, w którym dominującą formację stanowią drzewa. Jest to jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego...poleca84%
Geografia

Warmia i Mazury.

Warmia i Mazurypoleca84%
Biologia

Zielone płuca Polski, funkcje lasów

Zielone Płuca Polski , funkcje lasów CZYM SĄ ZIELONE PŁUCA KRAJU? Zielone Płuca Polski to nazwa obszaru, który w planie przestrzennego zagospodarowania kraju został wyodrębniony ze względu napoleca85%
Biologia

Dlaczego lasy nazywamy zielonymi płucami naszego kraju?

terenami są Warmia, mazury i Podlasie, czyli tzw. Zielone Płuca Polski . Jednym z największych i najbardziej znanych terenow zagrożenia ekologicznego jest Górny Śląsk, który opiszę. Źródłapoleca85%
Biologia

Dlaczego Ekologia jest popularna?

Białystok 8. Zielone Płuca Polski I wiele, wiele innych. Tak wiele organizacji świadczy o tym, iż zainteresowanie się ekologią jest duże i ciągle rośnie. Taki obrót sprawy dobrze prosperuje na przyszłośćpoleca71%
Biologia

Znaki i symbole w Ekologii

odpowiada żadna organizacja. Firma używając go na towarze może być skontrolowana jedynie przez organizacje konsumenckie. 4. Zielone Płuca Polski Znak informuje, że dany produkt pochodzi z obszaru