profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Front

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Front

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

Front

1. ‘przednia część, przód budynku’; 2. ‘czołowa linia wojska; miejsce działań wojennych’; 3. w znaczeniu meteorologicznym ‘granica między różnymi masami powietrza’; 4. szerzej ‘miejsce działań, dziedzina wspólnej planowej działalności’.