profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Formy użytkowania ziemipoleca86%
Geografia

Warunki rozwoju rolnictwa i sposoby gospodarowania w rolnictwie

DO FORM UŻYTKOWANIA ZIEMI NALEŻĄ: pola uprawne (grunty orne) sady i ogrody, użytki zielone (łąki i pastwiska), lasy, wody, obszary zabudowane, objęte infrastrukturą komunalną (drogi, cmentarze, lotniska itp.) Użytkowanie ziemi na...poleca80%
Geografia

Formy użytkowania ziemi

W drugiej połowie XX w. świat pod względem politycznym dzielił się na: -wielkie mocarstwa- ZSRR i USA -kraje wysoko rozwinięte- np. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia i Włochy -byłe kraje kolonialne- w Afryce, w Ameryce Środkowej i Azji...poleca88%
Geografia

Rolnictwo

- sposoby gospodarowania -wielkości gospodarstw -układy kapitału i pracy -oświatę rolnicza -politykę rolną zmiany w rolnictwie polskim po roku 1989 -obecnie rolnictwo dysponuje ok. 18,5 mlnpoleca79%
Geografia

Wpływ czynników pozaprzyrodniczych na wielkość plonów i intensyfikację rolnictwa.

poziom nawożenia i ogólny postęp w rolnictwie danego kraju. Nawożenie naturalne stosowane jest w państwach o niskim poziomie rozwoju oraz w obszarach rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zużycie nawozówpoleca84%
Geografia

Ludność i osadnictwo. Typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa

roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Czynniki rozwoju rolnictwa a) przyrodnicze • ukształtowanie pow. I wysokość n.p.m. • warunki klimatyczne • warunkipoleca89%
Polityka

Zmiany instytucjonalne w polskim rolnictwie w ostatnich latach.

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po akcesji pomoc ta obejmuje: Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych w rolnictwie , przetwórstwie rolno- spożywczym i usługach dla rolnictwa ; Dopłaty dopoleca83%
Geografia

Rolnictwo zrównoważone

jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowlę zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Głównym celem rolnictwa jest dostarczanie ludności pożywienia w