profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Formy mediacjipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Formy uczestnictwa obywatelskiego. Formy mediacji i protestu społecznego.Partie polityczne.Środki masowego przekazu. Dlaczego konstytucjonalizm? Co reguluje konstytucja? Nowoczesny konstytucjonalizm. Ograniczenia uprawnień rządzących

WOS SPIS: Formy uczestnictwa obywatelskiego. Formy mediacji i protestu społecznego. Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. Partie polityczne. Środki masowego przekazu. Dlaczego konstytucjonalizm? Co reguluje konstytucja?...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja

przypadku wolności konstytucyjnych obowiązuje zasada, że to co nie jest zabronione jest dozwolone. W zakres praw jednostki wchodzą m.in. ? wolność i prawo osobiste, praw polityczne , wolności i prawapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Uprawnienia władzy i konstytucja

humoru rządzących - konstytucja , ustawy i inne akty prawne niższego rzędu określają jakie zadania dany organ władzy ma realizować i precyzyjnie wyliczają uprawnienia, które mu przysługują -uprawnieniapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo z zasadami

Konstytucjonalizm -kierunek uznający za najlepszą formę rządów władzę monarchy ograniczoną przez konstytucje.Państwo - Forma państwa to całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przezpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka - ściąga

) # organizacje społeczne i polityczne (stowarzyszenia, partie polityczne ) # inicjatywy obywatelskie # bezpośrednie formy poparcia/sprzeciwu (zgromadzenia) # pośrednie (listy, petycje) system totalitarnypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka

przedstawicielski, organizacje społeczne i polityczne ; listy otwarte, petycje system totalitarny Mussolini ingerencja państwa we wszystkie sfery życia społecznego i jednostki system autorytarny władza