profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Fale dźwiękowepoleca80%
Biologia

Zmysły człowieka

1. Zmysł wzroku – zdolność do odbierania bodźców świetlnych ze środowiska oraz ogół czynności związanych analizą tych bodźców, czyli widzeniem. Narządem wyspecjalizowanym do rejestrowania obrazu jest oko czyli gałka oczna otoczona aparatem...poleca85%
Biologia

Zmysły człowieka

Receptory dzielimy na: *mechanoreceptory - reagujące na dotyk lub ucisk *fotoreceptory - wrazliwe na światło *termoreceptory - reagujące na ciepło *chemoreceptory - wrazliwe na różne zw. chem. OKO - narząd wzroku. Rejestruje obraz,...poleca83%
Biologia

Wpływ hałasu na nasze zdrowie i zapobieganie hałasowi

Wpływ hałasu na nasze zdrowie i zapobieganie hałasowi. Uszy Uszy wychwytują różne dźwięki, po czym zamieniają je na impulsy ? specjalne informacje wysyłane do mózgu. Abyśmy mogli słyszeć, potrzeba do tego trzech wyspecjalizowanych części ciała...poleca83%
Biologia

Dlaczego należy chronić narząd słuchu?

Dzięki zmysłowi słuchu człowiek może rejestrować i przetwarzać bodźce akustyczne, czyli fale dźwiękowe. W uchu wewnętrznym, kształtem przypominającym muszle ślimaka, dokonuje się receptorowy odbiór dźwięków. Ludzkie ucho rejestruje dźwięki o...poleca83%
Biologia

Oko i ucho

OKO: 1.Podział receptorów z uwagi na rodzaj odbieranych bodźców:mechanoreceptory, fotoreceptory,termoreceptory,chemoreceptory; 2.Oko jest narządem wzroku i składa się z aparatu ruchowego (4mięśnie proste i 2skośne), aparatu...