profil

Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Falepoleca85%
Fizyka

Fale

Ruch falowy Polega na przenoszeniu drgań wywołanych w pewnym miejscu ośrodka na sąsiadujące cząsteczki. Fale podłużne np. fala dźwiękowa w powietrzu lub wodzie, wszystkie ośrodki Fale infradźwiękowe - Fale ultradźwiękowe Droga słyszalna...poleca88%
Biologia

Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (niejonizujące)

Wszystkie żywe organizmy od prapoczątków swego rozwoju pozostawały zawsze w naturalnym ziemskim polu magnetycznym i elektrycznym o dość znacznych natężeniach. Człowiek nie odczuwa istnienia tych pól, lecz nie jest wykluczone, że są mu one...poleca85%
Fizyka

Ruchy

Ruch drgający – ruch, np. kulki zachodzącej tam i z powrotem po tym samym torze, a także powtarzający się w różnych odstępach czasu. Drgania gasnące – ruch kulki tam i z powrotem, który po pewnym czasie ustaje. (Wynikiem tego jest opór...poleca85%
Geografia

Ogólne wiadomości z hydrosfery.

1.Zasoby i krążenie wody w przyrodzie. Hydrosfera- to wodna powłoka Ziemi, która obejmuje wody znajdujące się w morzach i oceanach oraz wody na lądach. W skład hydrosfery wchodzą również wody atmosferyczne i wody zgromadzone w organizmach...poleca85%
Fizyka

Drgania i rozchodzenie się fal mechanicznych

REGUŁKI: Drgania gasnące-drgania zanikające, czyli drgania o malejącej w czasie amplitudzie Drgania niegasnące- drgania których amplituda w miarę upływu czasu nie zmienia swojej wartości. Ruch Drgający – ruch polegający na okresowych zmianach...poleca83%
Fizyka

Interferencja fal

W ruchu falowym obowiązuje zasada niezależności ruchów, podobnie jak w ruchach punktu materialnego i ciała sztywnego. Jeżeli w ośrodku rozchodzi się kilka fal, wysyłanych przez różne źródła, to wypadkowy ruch każdej cząsteczki ośrodka jest...poleca85%
Język polski

Zaduma nad egzystencją człowieka w literaturze współczesnej

Witam szanowna komisję. Chciałabym zaprezentować pracę, tematem której jest „Zaduma nad egzystencją człowieka w literaturze współczesnej”. Na początku przedstawię czym jest egzystencjalizm oraz jak powstała ta współczesna filozofia. Później...poleca85%
Fizyka

Fale wokół nas

Wielkości charakterystyczne fal to: długość fali, szybkość fali, amplituda, częstotliwość, okres. Długość fali jest to odległość pomiędzy powtarzającymi się fragmentami fali. Oznacza się ją grecką literą ?. Szybkością fali nazywamy jej prędkość....poleca85%
Język polski

Uczyń dowolne przysłowie tytułem i tematem swojego opowiadania.

,,Wszystko dobre, co się dobrze kończy? Było słoneczne lato. Zuzia Malinka wraz z rodzicami spędzała wakacje nad Morzem Egejskim w Grecji. To był jej pierwszy zagraniczny wyjazd. Ponieważ dzień był wyjątkowo ciepły, cała rodzina...poleca88%
Geografia

Morze

Niszcząca działalność morzawoda mórz oceanów znajduje się w stałym ruchu.Ruch ten przejaia się w postaci prądów morskich,przypływów,odpływów,falowania . Przpływy i odpływy wywołane są przyciąganiem księżyca i słońca.Fale powstają pod wpływem...poleca85%
Fizyka

Fale

Radiotechnika, dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, wytwarzaniem oraz wykorzystywaniem drgań elektrycznych i fal elektromagnetycznych do celów łączności (telekomunikacji, radiofonii, telewizji itp.), a także w innych dziedzinach wiedzy,...poleca85%
Fizyka

Fale

Fala - zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. Fale przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego bez transportu jakiejkolwiek materii. W przypadku fal mechanicznych cząstki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, oscylują...poleca85%
Język polski

Chcę opisać Ci jak tu pięknie... - list

Cześć Justi! Jak zapewne wiesz, jestem nad morzem razem z moimi kochanymi kuzynami: Kubusiem i Szymonkiem oraz ich rodzicami. Po męczącej siedmiogodzinnej podróży dotarliśmy wreszcie do pięknego, nadmorskiego miasteczka. Od razu po wyjściu z...poleca84%
Fizyka

Fale w życiu codziennym

1. Kalsyfikacja ogólna fal W każdej chwili naszego życia jesteśmy „bombardowani” falami energii. Większa część tej energii przechodzi obok nas, a w pewnych tylko przypadkach bezpośrednio przez nas jakichkolwiek szkodliwych skutków. Większość...