profil

Wybierz przedmiot
Teksty 12
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Epiderma

poleca64%
Biologia

Tkanka okrywająca

Tkanka okrywająca chroni roślinę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych oraz nadmiernym parowaniem wody, zapewniając równocześnie roślinie kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Wyróżnia się tkankę okrywającą pierwotną (skórkę) i wtórną (korek). – Skórka występuje na młodych organach roślinnych. Utworzona jest z jednej warstwy komórek. Różnice w budowie skórki uwarunkowane są warunkami życia rośliny oraz funkcją organu, który skórka pokrywa. Wytwory skórki Epiderma...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

1. Tkanka ? jest to zespół komórek wyspecjalizowanych do pełnienia ściśle określinej funkcji w organizmie Dzielimy na: twórcze : merystemy stałe : okrywająca, miękiszowa, przewodząca, wzmacnijąca, wydzielnicza TKANKI TWÓRCZE: - mają zdolność do...poleca80%
Biologia

Stożek wzrostu

Stożek wzrostu roślin należy do tkanek twórczych pierwotnych. Pochodzi z komórek embrionalnych zarodka i jego komórki zachowują zdolność do podziałów przez całe życie rośliny. Stożek wzrostu łodygi i korzenia to merystemy wierzchołkowe, czyli...poleca82%
Biologia

Wykaż współzależność między budową a funkcjami na przykładzie wybranych tkanek roślinnych

Zarówno organizmy zwierzęce, jak i roślinne zbudowane są z komórek. Ich określone zbiory, stanowiące schemat o podobnej budowie oraz pełniące wyspecjalizowane w danej dziedzinie funkcje – tworzą ugrupowania zwane tkankami. Pełnią one w świecie...poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne

Komórki roślin wyższych są zróżnicowane i zorganizowane w tkanki. Botanicy wyróżniają dwa podstawowe typy tkanek: twórczą - merystematyczną, oraz stałą, którą dzielimy na: okrywającą, miękiszową (zasadniczą), i przewodzącą. Tkanki...poleca83%
Biologia

Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia.Cykl rozwojowy mszaków

Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia. -skórka (epiderma) – co rozwiązało problem szybko parującej wody na lądzie, zapobiegała wysuszeniu organizmu, skórka została pokryta nieprzepuszczalną warstwą kutikuli zawierającą substancje...poleca84%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki roślinne, uorganizowane zespoły komórek o podobnej strukturze i podobnych funkcjach. Rozróżniamy tkanki twórcze (merystematyczne) oraz tkanki stałe (tkanka miękiszowa, wzmacniająca, okrywająca i przewodząca). Tkanka, zespół komórek o...poleca82%
Biologia

Budowa tkanek

Tkanki roślin naczyniowych wykazują wysoki stopień specjalizacji i zróżnicowania. Wykształcenie tkanki chłonnej w korzeniu i tkanek okrywających w pędzie oraz wytworzenie tkanek przewodzących i mechanicznych umożliwiło tym roślinom opanowanie...poleca85%
Biologia

Skóra ludzka.

Zewnętrzne warstwy organizmów żywych. 1. Bezkręgowce chronią wewnętrzne jamy ciała budując nabłonek jednowarstwowy, który wytwarza oskórek(kutykulę). U stawonogów wzmocniony jest białkami, chityną, solami wapnia tworząc szkielet zewnętrzny,...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

Wszystkie komórki ciała pochodzą z podziału zygoty,czyli komórki powstałej ze zlania się gamety męskiej i żeńskiej;w wyniku zróżnicowania komórek powstają tkanki.Tkanka jest zespołem komórek wyspecjalizowanych w podobny sposób,wyróżniających się...poleca85%
Biologia

Tkanki - sciąga

OKRYWAJĄCA a) pierwotne -epiderma -rezyderma b) wtórna -peryderma BUDOWA skórka-zbudowana jest z kom.okrywających całą powierzchnię , zwykle bywa jedno warstwowa, kom.ściśle do siebie przylegają, brak przestworów międzykomórkowych, często na jej...poleca84%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanka - jest to zespół komórek o podobnej budowie pełniących określone funkcje. Komórki muszą się ze soba kontaktować a umożliwiają to plazmodesmy czyli pasma cytoplazy oraz jamki czyli otwory w ścianie komorkowej - zaweniają łaczność między...