profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Elektrownie na świeciepoleca85%
Geografia

Czynniki lokalizacji przemysłu.

CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU czynniki społeczno-polityczne (społeczne, upodobania przedsiębiorcy, strategiczno-wojskowe) czynniki techniczno-ekonomiczne(transport i łączność, korzyści aglomeracji, rynek zbytu, postęp naukowo techniczny,...poleca84%
Geografia

Energetyka na świecie

Zapotrzebowanie na energie towarzyszy człowiekowi od wieków . Największe znaczenie dla gospodarki ma produkcja energii elektrycznej , niezbędnej do funkcjonowania większości maszyn i urządzeń oraz cieplnej , wykorzystywanej miedzy innymi do...poleca84%
Geografia

Węgiel, ropa naftowa, energetyka na świecie

Surowce energetyczne I. Surowce energetyczne dzielimy na: A. Nieodnawialne: węgiel kamienny, brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, piaski i łupki bitumiczne, drewno, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor) B. Odnawialne: energia wód...poleca84%
Geografia

Konspekt i prowadzenie lekcji: Czynniki lokalizacji przemysłu

W załączniku konspekt i prowadzenie lekcji: CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁUpoleca84%
Geografia

Przemysł i czynniki lokalizacji przemysłu (notatka)

wydobyciem i wstępnym przetwarzaniem zasobów mineralnych b) przemysł przetwórczy obejmujący wszystkie inne gałęzie przemysłu poza wydobywczym 2. Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego: apoleca84%
Geografia

Transport

Geografia,biologiapoleca87%
Geografia

Lokalizacja przemysłu

dla danej lokalizacji ). Czynniki lokalizacji przemysłu Czynniki lokalizaji przemysłu przetwórczego dzieli się zazwyczaj na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (społeczno-gospodarcze).  Czynnikipoleca80%
Geografia

Czynniki lokalizacji przemyslu

lokalizacja zakładów. Czynniki lokalizacji przemysłu możemy podzielić na dwie grupy: <BR>- czynniki naturalne <BR> klimat, ukształtowanie terenu, właściwości fizjograficzne – obecnie nie