profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dynastie egipskiepoleca85%
Historia

Faraon i dynastie faraonow

OKRES WCZESNODYNASTYCZNY I STARE PANSTWO OKRES WCZESNODYNASTYCZNY I Dynastia MENES - panowal 62 lata; zginal uniesiony przez hipopotama. Wedlug Herodota zalozyl miasto Memfis: Manethon nic nie wspomina o zalozeniu Memfis przez Menesa, ale...poleca85%
Historia

Kalendarium historii Egiptu

HISTORIA EGIPTU HAAG M., EGIPT, WYDAWNICTWO WIEDZA I ŻYCIE, WARSZAWA 2000R. Okres wczesnodynastyczny :3100 –2755p.n.e. Pierwsza dynastia: 3100 –2905p.n.e Narmer jednoczy Górny i Dolny Egipt; stolice ustanawia w Memfis Druga dynastia:...poleca84%
Historia

Egipt Faraonów.

faraonów . Zmiany oczywiście tam zachodziły, ale w tak powolnym tempie, że nawet starożytni uważali cywilizację egipską za tajemniczą i ponadczasową. Grecki historyk trafnie określił Egipt jakbypoleca87%
Historia

Starożytny Egipt.

Starego, Sredniego i Nowego Państwa. Od pojczątku król był ucieleśnionym bóstwem. Ale tytuł faraon (dosłownie wielki dom) pojawił się w okresie Nowego Państwa. Egipski system wierzeń był bardzopoleca86%
Historia

Starożytny Egipt

człowieka, o Chonsu ? bóg Księżyca, syn Amona i Mut, razem tworzyli triadę bóstw, o Hathor ? bogini nieba, miłości i radości, o Horus ? bóstwo Nieba i opiekun faraonów , synpoleca85%
Historia

Społeczeństwo Egiptu

panstwami. Kobiety w Egipcie mialy prawo do wlasnych majatków, dzieci dziedziczyly majatki w linii matki, a królowe, siostry i malzonki faraonów czesto wspólrzadzily krajem. Zdarzyla sie nawet w dziejach Egiptu kobieta - faraon . Byla topoleca85%
Historia

Społeczeństwo Egiptu

Egipcie miały prawo do własnych majątków, dzieci dziedziczyły majątki w linii matki, a królowe, siostry i małżonki faraonów często współrządziły krajem. Zdarzyła się nawet w dziejach Egiptu kobieta – faraon . Była to królowa Hatszepsut.