profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dyczekpoleca85%
Język polski

Kreacjonizm czy dokumentaryzm? Która z artystycznych metod trafniej przedstawia świat?

Według opinii E. Dyczka „Literatura powinna tworzyć światy równoległe, tworzyć rzeczywistość, a nie opisywać”. Wielki grecki filozof i estetyk sztuki, Arystoteles był podobnego zdania. Mianowicie w swoim dziele „Poetyka” określił kanony i...poleca85%
Język polski

Według opinii E. Dyczka „Literatura powinna tworzyć światy równoległe, tworzyć rzeczywistość, a nie opisywać”. A co ty o tym sądzisz, szcz

Epoka dwudziestolecia międzywojennego przyniosła wiele zmian tak w literaturze światowej, jak i rodzimej. Pojawiło się w tym czasie wiele grup awangardowych i futurystycznych, które w swych założeniach dążyły do zrewolucjonizowania i swoistego...poleca85%
Język polski

Kreacjonizm czy dokumentaryzm? Która z artystycznych metod trafniej przedstawia świat? Prezentując opinię wykorzystaj znane ci teksty.

Uważam, że nie da się jednoznacznie i bez żadnego „ale” wybrać między kreacjonizmem a dokumentaryzmem. Każda z tych artystycznych metod w pewien specyficzny i niepowtarzalny sposób przedstawiapoleca87%
Etyka

Kreacjonizm starej i młodej Ziemi

starej Ziemi to kompromis między biblijnym poglądem o stworzeniu, a teorią ewolucji. Popiera przy tym między innymi Teorię Przerwy Czasowej, która mówi, iż między pierwszym, a drugim wersem z Biblii miałapoleca88%
Język polski

Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów.

świat w dziełach poetyckich. Wyobraźnia poety ma stwarzać świat od nowa, podobnie malarz kreuje od nowa świat na płótnie, układając go z różnych elementów rzeczywistości - sam jest twórcą, nie musipoleca85%
Język polski

Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku.

lirycznej dla oddania niepowtarzalności i "dziwności" nastroju, - odrzucenie mimetyzmu jako uniwersalnego spojrzenia twórcy na świat , - rezygnacja z ciągłości fabuły - czasoprzestrzeń konstruowanapoleca85%
Biologia

Kreacjonizm i zmierzch darwinizmu.

dinozaurów. Tymczasem ówczesne kolizje były dużo częstsze i jeszcze gwałtowniejsze. Po każdej z nich przez całą planetę przechodziła fala żaru, która powodowała wejście Praoceanu w stan wrzenia, a