profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Drugi postulat Bohra

poleca68%
Fizyka

Drugi postulat Bohra

Elektron może emitować lub pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko podczas przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana lub pochłaniana w postaci kwantu (porcji) o wartości równej różnicy energii elektronu na tych dwóch orbitach: E m - E n = h ⋅ f, gdzie E m i E n to energie elektronu na m-tej orbicie i na n-tej. Na skutek przejścia elektronu między różnymi orbitami z atomu są wysyłane (lub pochłaniane) kwanty promieniowania (fotony) o różnej...poleca84%


poleca85%
Fizyka

Atom- teoria Bohra

. Pierwszym przybliżeniem budowy orbit jest model Bohra . Liczba neutronów jest zbliżona do liczby protonów, ale różna dla poszczególnych izotopów danego pierwiastka. Suma neutronów i protonów decyduje o masiepoleca82%
Fizyka

Atom wodoru Bohra

, dla których iloczyn długości orbity i pędu elektronu jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka. 2 rmv=nh ; n=1,2,3....... Drugi postulat dotyczy natomiast sposobu promieniowania ipoleca85%
Fizyka

Mechanika kwantowa, widma, postulaty Bohra

. Postulaty Bohra : 1.elektron w atomie wodoru może krążyć wokół jądra tylko po takich orbitach, dla których moment pędu elektronu jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka, podzielonej przezpoleca85%
Chemia

Struktura elektronowa pierwistków - definicje

I Postulat Bohra : Energia elektronów w atomie jest ściśle określona. Elektron w atomie przyjmuje jedną z kilku możliwych, ściśle określonych stałych wartości. Zmiany energii następują porcjami