profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Drogowskaz

poleca23%
Słownik motywów literackich

Źródła poezji

Kolejne ważne pytania poetów dotyczą źródeł poezji. Dla mistrzów antyku,takich jak Horacy, jest ona po prostu doskonałym rzemiosłem, romantycy wolą mówić o natchnieniu. Niekiedy poezja jest czymś bardzo osobistym, metafizycznym. Czesław Miłosz w wierszu Ars poetica? przyznaje, iż uprawianie poezji jest doświadczeniem niezwykłym, wychodzącym poza granice racjonalizmu. Jednocześnie zachowuje jednak dystans wobec koncepcji poezji traktowanej jak anielskie objawienie czy bezwzględna mądrość:...poleca85%
Język polski

Koncepcja poezji i poety w wybranych utworach romantycznych.

Romantyzm znajdował swoje źródła w literaturze i sztuce. Poeci zainspirowali się poezją ludową , historiozofią i kultem natury. Podstawą estetyki romantycznej było : zerwanie z normami klasycznymipoleca85%
Język polski

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

samobójczej śmierci przeklął poezję jako źródło nieszczęść swoich najbliższych. Krasiński w poetyckiej twórczości romantycznej upatrywał źródła nieszczęść jednostki twórczej. Obce mu było uczucie radości ipoleca90%
Język polski

„Poeci o sobie i znaczeniu poezji. Omów temat porównując fragment „Wielkiej improwizacji” i wiersz „Wyznanie” Czesława Miłosza. Zwróć uwagę na stosunek podmiotu mówiącego do Boga.

fragmencie „Dziadów” jest wielka, potężna, nieśmiertelna. To ona pozwala poecie tworzyć doskonały świat, w którym nie będzie już zła, ani cierpienia. Poezja Konrada pochodzi z tego samego źródła co mocpoleca84%
Język polski

Motyw światła w poezji polskiego Oświecenia.

ówczesna Arkadię, w której mogły znaleźć rozwiązanie najistotniejsze problemy człowieka. Wszystko jest tutaj wyjątkowe. Motyw rzeki , a więc i wody – jako źródła , początku wszelkiego życia , samegopoleca82%
Język polski

Jan Kochanowski - źródła inspiracji

możemy niemalże wszystkie motywy i tendencje popularne w poezji tamtych czasów. Na podstawie jego twórczości możemy wyodrębnić źródła inspiracji uniwersalne dla wszystkich poetów odrodzenia. Jednym z