profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Dramat naturalistyczny

poleca50%
Literatura

Gatunki literackie Młodej Polski:

dramat naturalistyczny hymn powieść naturalistyczna sonetpoleca85%
Język polski

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej jako dramat naturalistyczny.

U schyłku XIX wieku najwcześniej pojawił się dramat naturalistyczny. Jego rozkwit na zachodzie przypada na lata osiemdziesiąte. Czołowym przedstawicielem był francuski pisarz Emil Zola. Jego postulaty odnośnie dramatu i teatru można sprowadzić do...poleca85%
Język polski

Typy dramatów młodopolskich.

Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo eks-presjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi "Wesele". Wyspiański zachowuje starożytną zasadę trzech jedności - miejsca, czasu, akcji. W jednej...poleca81%
Język polski

Dramat "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej jest dramatem naturalistycznym - rozprawka

Definicja dramatu naturalistycznego jeszcze do niedawna była mi obca. Jednak czytając pewną książkę z epoki modernizmu doskonale zrozumiałam to pojęcie. Chciałabym wyrazić moją opinię n/t „Moralności Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej....poleca82%
Język polski

Dramaty - krótki opis tego gatunku (np. antyczny, elżbietański, średniowieczny, renesansowy romantyczny, młodopolski i ich przykłady)

DRAMAT ANTYCZNY Powstał w starożytnej Grecji, wywodzi się z pieśni pochwalnych śpiewanych w czasie misteriów dionizyjskich ku czci boga Dionizosa, tak zwanych dytyrambów. Dramat antyczny rozwinął się około V w. p.n.e. Początkowo wykonawcami...poleca83%
Język polski

Rodzaje i gatunki literackie

Epika jest jednym z trzech rodzajów literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend i mitów o przeszłości. Po czym rozpoznać epikę? - obecność narratora - świat przedstawiony - fabuła i akcja...