profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Do czego wykorzystujemy drzewopoleca84%
Biologia

Drewno - Refereat-"Dlaczego drewno jest surowcem ekologicznym najbardziej przyjaznym człowiekowi?"- Ekologia-Biologia-Praca konkursowa ktora dostala wyroznienie!!!

Codziennie stykamy się z przedmiotami w naszych domach, wykonanych w całości lub po części z drewna. Nigdy jednak nie zastanawiamy się skąd ono pochodzi ani jaką miało przeszłość. Przecież drewno używane w przetwórstwie w większości pochodzi z...poleca84%
Biologia

Odpady opakowaniowe - praca konkursowa

Praca konkursowapoleca85%
Język polski

Przyjaźń jest potrzebna człowiekowi w każdym wieku- praca konkursowa (I miejsce)

?Przyjaźń jest potrzebna człowiekowi w każdym wieku?? Kartki z pamiętnika Środa-27.07.2006r. Darłówek Drogipoleca89%
Język polski

Praca konkursowa "Emocje i uczucia".

„Historia o wielkiej miłości, która narodziła się ze strachu.” Ona miała 19 lat. Żyła we wspaniałej rodzinie, była niezwykle utalentowana i miała mnóstwo znajomych. Pewnego dnia, jej ukochanypoleca83%
Język polski

Czy jesteśmy tolerancyjni? - praca konkursowa.

Na samym początku zdefiniujmy sobie słowo tolerancja: uznawanie prawa innych do posiadania poglądów, gustów itp. odmiennych od oceniającego-tak wytłumaczone jest słowo tolerancja w encyklopedii. A zpoleca83%
Dziennikarstwo

Bezpieczne dzieciństwo na wsi - praca konkursowa

czasach praca na roli jest bardziej niebezpieczna, dlatego że używa się więcej chemizacji oraz maszyn rolniczych czy ostrych narzędzi. Wnioski: Małe, ruchliwe dziecko nie zastanawia się nad