profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Diagnozowanie potrzebpoleca86%
Pedagogika

Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej

Metody i techniki pracy wychowawczo-opiekuńczej 1. Diagnozowanie potrzeb. Przez diagnozę penitencjarną rozumiemy ustalenie, na czym polegają przejawy negatywnych zachowań jednostki (pasywa) oraz zachowań uważanych za pozytywne (aktywa);...poleca85%
Pedagogika

Prekursorzy wykład i sciąga

PREKURSORZY: *Jordan – ogrody jordanowskie (tereny zabaw na świeżym powietrzu), gimnastyka, gry ruchowe w stałych grupach wiekowych, pod opieką instruktorów, placówka opiekuńcza, prace manualne i rekreacyjne, kształtowanie miłości do ojczyzny z...poleca85%
Pedagogika

Zagadnienia Pedagogika Opiekuńcza

Egzamin z pedagogiki opiekuńczej 1. Przedmiot i podstawowe zadania pedagogiki opiekuńczej . Pedagogika opiekuńcza ściślej mówiąc pedagogika opieki jest to nauka o opiece międzyludzkiej, a zwłaszczapoleca83%
Pedagogika

Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej

higieniczne i bezpieczeństwo zajęć z dziećmi. Metody pracy świetlicowej: - indywidualna praca z dzieckiem - grupowa - masowa Zajęcia masowe obejmują wszystkich uczestników świetlicy na zajęciach