profil

Prace 31
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

poleca100%
Słownik motywów literackich

Skrzywdzona niewinność czy mała prowokatorka?

Coraz częściej pojawiająca się w literaturze czy filmie wcale nie niewinna dziewczyna (dziewczynka?), dziecko jeszcze, ale trochę już też kobieta – kokietka nie jest nowością. Już Gabriela Zapolska pokazała w Moralności pani Dulskiej Melę i Hesię – w dziecięcych, ale przyciągających męskie spojrzenia wydekoltowanych strojach. Wyrachowana i obłudna, zakłamana matka kołtunka zabierała „dziewczynki” w takich strojach na lekcje tańca, by zyskać dla nich adoratorów. Jedna z córek świetnie...

polecab/d
Słownik języka polskiego

Dewiacja

rzecz. ż odchylenie od przyjętych norm zachowania, rodzaj patologii społecznej, objawiającej się zachowaniami niezgodnymi z przyjętymi normami, również dewiacja seksualna (zboczenie); zachowania dewiacyjne często są zachowaniami o charakterze przestępczym. (morsk.) odchylenie między południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazywanym przez igłę magnetyczną kompasu, spowodowane zakłóceniem ziemskiego pola magnetycznego.   (w zn. 1.) W Londynie odbył się światowy kongres...poleca89%
Pedagogika

Parafilie

Parafilia, inaczej dewiacja – zaburzenie preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju na skutek oddziaływania bodźców kojarzących się ze stanami silnego podniecenia. Elementy strukturalne zachowania...poleca88%
Pedagogika

Merton

Merton zmodyfikował pojęcie anomii, przez którą rozumiał presje, pod jaką znajdują się jednostki, kiedy przyjęte normy skłóca się z rzeczywistością społeczną. Do głównych wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie amerykańskim – a do pewnego...poleca87%
Socjologia

Socjologia problemów społecznych

Wszystko jest w plikach- zagadnenia do egzaminu.poleca89%
Socjologia

Teoria zróżnicowanych możliwości Clowarda i Ohlina

TEORIA ZRÓŻNICOWANYCH MOŻLIWOŚCI CLOWARDA I OHLINA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PODKULTUR DEWIACYJNYCH WADY JEDNOSTKI, WADY SYSTEMU Założeniem jest, że wykształcenie się podkultur uzależnione jest od tego, czy jednostka, zgodnie z panującą ideologią...poleca86%
Socjologia

Pojęcia z socjologii

Praca w załącznikupoleca86%
Socjologia

Odchylenia od norm.

Norma społeczna definiowana jest jako powszechnie uznawana reguła, wzór zachowania lub działania. Jest to przepis określający, jak powinien zachować się lub jak nie powinien postępować każdy członek należący do danej grupy czy określonej...poleca86%
Prawo karne

Kryminologia

kilka pytania opracowanych na podstawie ksiazki Janiny Błachut Andrzeja Gabrele i Krzysztofa Krajewskiegopoleca85%
Pedagogika

Teoria naznaczania

Dewiacja: zboczenie z drogi, odchylenie od właściwego kierunku, błądzenie Teoria naznaczania (stygmatyzacji) Scharakteryzujemy pokrótce kierunek, który usiłuje wyjaśnić przede wszystkim, dlaczego człowiek trwa w przestępczości i w wyniku...