profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 26 VIII 1789poleca84%
Historia

Walka o prawa człowieka w USA i Francji w XVIII wieku

Z potrzeby ułożenia, wdrożenia i przestrzegania praw człowieka zdawano sobie sprawę już w starożytności. Prawa człowieka, jakie zna i uważa za jak najbardziej oczywiste większość ludzi końca XX wieku, przez setki lat były poza zasięgiem ludzi i...poleca82%
Historia

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot). Deklaracja zawierała między...poleca83%
Historia

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789r.

Praca dotycząca Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela ustanowionej 26 sierpnia 1789r. v Co to są prawa człowieka? Przed czym ma zabezpieczać każdego człowieka ich sformułowanie? Prawa człowieka, to zespół praw i wolności, które...poleca85%
Historia

Wykaż burżuazyjny charakter rewolucji francuskiej

Rewolucja jest to gwałtowna przemiana w jakiejś dziedzinie .Takie gwałtowne przemiany nastąpiły we Francji. Przyczyny rewolucji zwyczaj są różne Bezpośrednie są najbardziej błache, pośrednie trwają bardzo długo i są nimi przyczyny gospodarczo...poleca85%
Historia

Rewolucja, jak Saturn, pożera własne dzieci

„Rewolucja, jak Saturn, pożera własne dzieci” Georges Danton, 1794 W 1789 roku wybuchła rewolucja Francuska mająca na celu zniesienie monarchii, zwiększenie uprawnień klasy chłopskiej i mieszczańskiej, oraz odbudowe państwa. Cele szczytne,...poleca84%
Historia

Krótka historia 1789-1815.

Właściwie każde wydarzenie historyczne można interpretować dosyć dowolnie, toteż owa ‘krótka’ historia dla optymistów, krótką by być przestała. Dlatego wybrałam te w najbardziej oczywisty sposób optymistyczne zjawiska, ale zastrzegam, że nie dla...