profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki warunkujące proces ewolucji

poleca49%
Biologia

Czynniki ewolucji

Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są mutacje, dobór naturalny, migracje, dryf genetyczny.

poleca77%
Biologia

Mechanizmy i prawidłowości ewolucji

Procesowi ewolucji ulega nie pojedynczy organizm, który żyje określony czas, ale cała populacja. Osobniki tworzące populacje danego gatunku mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, dzięki czemu występuje przepływ genów. Suma wszystkich genów osobników należących dodanej populacji tworzy jej pulę genową . Stan populacji, w którym częstość występowania genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są...poleca85%
Biologia

Wymień i omów działanie czynników ewolucji.

Współczesna teoria ewolucji wyróżnia 4 zasadnicze czynniki ewolucji : a) zmienność (rekombinacyjną i mutuacyjną) - zmienność rekombinacyjna to zmienność występująca podczas crossing - overpoleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji.

Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji : a) w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, ipoleca85%
Biologia

Ewolucja - co to jest, sławni ewolucjoniści, dowody ewolucji

, że ciała niebieskie również podlegają ewolucji : różne układy gwiezdne powstają, zmieniają się, a niektóre z nich także zapewne zanikają. Obliczają oni, że Słońce naszego Układu Słonecznego powstałopoleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

prowadzi do zmiany częstości alleli w składzie puli genowej populacji większe szanse na przeżycie mają te geny dające lepsze przystosowanie do środowiska( czynniki środowiska eliminują geny niekorzystnepoleca85%
Biologia

Jean-Baptiste Lamarck - życie i teoria ewolucji.

całkowicie pomijał jego teorię ewolucji ; używał nawet swych wpływów by ją zdyskredytować. Większość życia Lamarck?a było nieustanną walką z biedą. Na domiar złego od około 1818 roku zaczął tracić wzrok, a