profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki warunkujące proces ewolucji

poleca77%
Biologia

Mechanizmy i prawidłowości ewolucji

Procesowi ewolucji ulega nie pojedynczy organizm, który żyje określony czas, ale cała populacja. Osobniki tworzące populacje danego gatunku mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, dzięki czemu występuje przepływ genów. Suma wszystkich genów osobników należących dodanej populacji tworzy jej pulę genową . Stan populacji, w którym częstość występowania genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są...

poleca49%
Biologia

Czynniki ewolucji

Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są mutacje, dobór naturalny, migracje, dryf genetyczny.poleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji.

biologii, pozwala bowiem zrozumieć ogromne zróżnicowanie świata organizmów żywych. Biolodzy, nie wątpiąc w istnienie ewolucji , starają się w swych badaniach i dociekaniach zgłębić jej rzeczywiste mechanizmypoleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji

biologii, pozwala bowiem zrozumieć ogromne zróżnicowanie świata organizmów żywych. Biolodzy, nie wątpiąc w istnienie ewolucji , starają się w swych badaniach i dociekaniach zgłębić jej rzeczywiste mechanizmypoleca88%
Biologia

Charakterystyka ewolucji

jej istnienie, starają się poznać jej rzeczywiste mechanizmy i prawidłowości . Wyróżniamy 3 rodzaje ewolucjii Ewolucja regresywna – proces prowadzący do uproszczenia struktury lub całkowitegopoleca85%
Biologia

Historia myśli ewolucyjnej

Proces ewolucji trwa stale. Jest to fakt istotny, a nie przeszłość. Jest wiele czynników, które wpływają na ewolucję. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich, a także prawidłowości oraz mechanizmypoleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

kopulacyjne nie pasują do siebie. Izolacja postzygotyczna – Wszystkie mieszańce poza gatunkowe, albo zygota obumiera, albo jak już młode przyjdzie na świat, to będzie bezpłodne. PRAWIDŁOWOŚCI EWOLUCJI