profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki rozwoju transportupoleca85%
Geografia

Notatki z działu transport

Czynniki wpływające na rozwój transportu: a)ekonomiczne: kapitał, poziom rozwoju gospodarczego; rozwój turystyki, przemysłu, usług; przepisy prawne(obecność np. parków narodowych); polityka zagospodarowywania przestrzennego. b)przyrodnicze:...