profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Transport drogowy w Polscepoleca85%
Geografia

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU

Położenie Polski w Środkowej Europie, brak przeszkód naturalnych, a także dostęp do morza sprzyjają rozwojowi transportu. Na terenie naszego kraju krzyżują się ważne szlaki tranzytowe łączące obszary Europy o odmiennych cechach środowiska...poleca85%
Geografia

Rozwój transportu samochodowego w Polsce

Transport samochodowy – odbywa się przede wszystkim na drogach kołowych o nawierzchni twardej i gruntowej, tworzących najbardziej gęstą sieć transportową. Umożliwia one dotarcie do wszystkich miejscowości i niemal do każdego domu i dlatego nazywa...poleca88%
Geografia

Rozwoj przemyslu samochodwego w Polsce

Transport samochodowy – odbywa się przede wszystkim na drogach kołowych o nawierzchni twardej i gruntowej, tworzących najbardziej gęstą sieć transportową. Umożliwiają one dotarcie do wszystkich miejscowości i niemal do każdego domu i dlatego...poleca89%
Geografia

Dokonaj oceny sieci transportu w Polsce.

Transport polega na przemieszczaniu w przestrzeniu ładunków. Położenie Polski w Środkowej Europie, dostęp do morza sprzyja rozwojowi transportu. Na terenie Polski Krzyżująsie ważne szlaki tranzytowe. Należymy do najważniejszych krajów...poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Transport Drogowy w Polsce

Polityka transportowa UE Unia Europejska prowadzi wspólną politykę transportową. Obejmuje ona transport lotniczy, morski, drogowy, kombinowany, kolejowy i żeglugę śródlądową. Celem tej polityki jest usuwanie barier we wszystkich gałęziach...poleca87%
Geografia

Transport w Polsce

Transport w Polsce Transport drogowy: W Polsce w 1998 r., było ok. 244,5 tys. km. dróg o twardej nawieszchni. Oznacza to, że 100 km./kwad. przypada zaledwie 78 km. dróg. Największym problemem polskiego...poleca85%
Geografia

Transport drogowy Polski

Rozwój transportu drogowego w Polsce nastąpił dopiero po II wojnie światowej, gdyż wcześniej ten typ transportu lądowego był w Polsce zaniedbany ze względu na słaby rozwój gospodarczy kraju. Polska posiada rozwinięty system transportowy, a...poleca85%
Geografia

Transformacja systemu komunikacji w Polsce.

Komunikacja pełni niezwykle ważną rolę w gospodarce kraju i w życiu jego mieszkańców: współtworzy Produkt Krajowy Brutto i zapewnia wiele miejsc pracy. Bez komunikacji trudno sobie wyobrazić rozwijanie prywatnych więzi międzyludzkich i współżycie...poleca85%
Geografia

Transport w Polsce

Transport drogowy W Polsce w 1998 r., było ok. 244,5 tys. km. dróg o twardej nawierzchni. Oznacza to, że 100 km./kwad. przypada zaledwie 78 km. dróg. Największym problemem polskiego transportu samochodowego jest zbyt mała liczba autostrad....