profil

Biologia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnychpoleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

1.Zmienność mutacyjna : wywołana jest mutacjami, której źródłem są mutageny, zmienność ta warunkuję zmianę struktury materiału genetycznego w wyniku czego pojawiają się nowe geny lub modyfikują już istniejące. Część z tych mutacji jest obojętna...