profil

Teksty 21
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki biotyczne

poleca40%
Biologia

Organizmy i ich środowisko

Kategoria: Ekologia i ochrona środowiska

Środowisko, to zespół czynników abiotycznych i biotycznych oddziałujących na organizm. Czynniki abiotyczne związane są ze składem chemicznym oraz stanem fizycznym środowiska, np. światło, temperatura, wilgotność i opady atmosferyczne, gleba, zasolenie, ruch powietrza. Czynniki biotyczne obejmują oddziaływania, których źródło stanowią inne organizmy. Są to oddziaływania wewnątrz – i międzygatunkowe. Czynnik, który przy określonej wartości wywiera niekorzystny wpływ na organizmy, staje się...