profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czym są środki publicznepoleca83%
Polityka

Zamówienia publiczne

Pojęcie środków publicznych. Środkami publicznymi są: 1. Dochody publiczne. 2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. 3. Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek...poleca86%
Prawo

Prawo finansowe - Zagadnienia na egzamin

1. Pojęcie i zakres prawa finansowego: Prawo finansowe – całokształt norm prawnych, regulujących stosunki finansowe. Jest zespołem norm prawnych, regulujących funkcjonowanie finansów publicznych w danym państwie. Jest gałęzią systemu prawa, w...poleca85%
Prawo

Prawo zamówień publicznych

, postępowanie o udzielenie zamówienia , tryby udzielania zamówień, regulacje szczególne oraz środki ochrony prawnej. W pracy tej zawarty jest stan prawny sprzed 2007r. Jednak od 1.01.2007r. weszła w życie nowelizacja ustawy, którą można znaleść wpoleca82%
Polityka

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 1. Definicja zamówienia publicznego i postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego a) Zamówienie publiczne - jest formapoleca87%
Prawo administracyjne

Zamówienia Publiczne

Wykład I „ Zamówienia publiczne ” E.Przeszło Przedtermin ustny, Egzamin forma pisemnaTest 15-20 pytań wielokrotnego wyboru, w tym do uzupełnienia (kwoty, organy itp.) Pozycje: 1. „Prawopoleca87%
Administracja

Prawo gospodarcze WSH Piotrków

Ściągapoleca87%
Prawo

Oszustwa kapitałowe, wyłudzanie kredytu, gwarancji kredytowych, dotacji, zamowienia publicznego lub subwencji

OSZUSTWA KAPITAŁOWE. WYŁUDZENIE KREDYTU, GWARANCJI KREDYTOWYCH, DOTACJI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB SUBWENCJI. Kredyty, gwarancje kredytowe, subwencje czy zamówienia publiczne stanowią istotny