profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czym jest Surdopedagogikapoleca85%
Pedagogika

Pedagogika specjalna - Surdopedagogika.

Przyczyny głuchoty, klasyfikacje jednostek z wadą słuchu Surdopedagogika – dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu. Głuchota – całkowite...poleca85%
Pedagogika

Rozwój dziecka z niedosłuchem i dziecka głuchego, oraz jego potrzeba terapeutyczna w zakresie wychowania fizycznego.

Dla każdego człowieka zdrowie stanowi jedno z najważniejszych spraw życiowych. Mamy, więc na celu konieczność zabiegania o nie od najwcześniejszych lat życia, a szczególnie w okresie, w którym znajduje się ono pod wpływem...poleca87%
Pedagogika

Ściąga z pedagogiki specjalnej

Przydatne na egzaminpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowywanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lubpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

3. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA JAKO SUBDYSCYPLINA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. 1. Pedagogika specjalna : Pedagogika specjalna jest nauką szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest opieka, terapiapoleca83%
Pedagogika

Pedagogika specjalna

? pedagogika specjalna ? - w europie używany termin ? ? pedagogika kliniczna? - 1 czerwca 1924 r. pod przewodnictwem Marii Grzegorzewskiej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego powstała Sekcja Szkolnictwapoleca85%
Pedagogika

Pedagogika

,kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy. Systematyka ped.specj.wg.Grzegorzewskiej: 1.digofrenopedagogika(dotyczy osób upośledzonych umysłowo) 2. surdopedagogika (dotyczy osób