profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest rozdrobnienie feudalnepoleca85%
Historia

Historia Sejmu Polskiego

Historia Sejmu dawnej Polski. Już w XIII w., czyli za czasów tzw. rozdrobnienia feudalnego, ludność polska powoływała rady złożone z dostojników duchownych i świeckich, u których książęta zasięgali opinii w podstawowych sprawach. W miarę...poleca83%
Historia

Powstanie i funkcjonowanie Sejmu Walnego w XV-XVI wieku

od XV do XVIII wieku. Ciągle udoskonalany przez króla oraz jego urzędników. Przede wszystkim w zmianie składu oraz charakteru obrad. Powstanie sejmu walnego wiąże się już z historią wczesnegopoleca85%
Historia

Stosunek Marszałka Piłsudskiego do Sejmu.

wiele korzyści, chociaż może historia ocenia to w inny sposób. Ograniczenie funkcji Sejmu również było dobrym posunięciem. Praca Sejmu była mozolna, niespójna i flegmatyczna. Niekiedy całe posiedzeniapoleca85%
Historia

Miejsce sejmu w ustroju Rzeczypospolitej.

. Bibliografia:„Ku upadkowi” Dzieje Narodu i Państwa Polskiego , Warszawa 2002 „ Historia i współczesność. Świat i Polska. Ludzie i Poglądy” A.Gaca, K.Kamińska, Z.Naworowski, COMER 1995 „ Historia ” A.Chojnowski, H.Manikowska, Oświata,poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne Sejmu IV kadencji.

proporcje te uległy zmianie. W 2. połowie XVI w. sejm liczył 140 senatorów i 170 posłów. Obradom senatu przewodniczył król, izbie poselskiej marszałek. Do kompetencji sejmu należało główniepoleca85%
Historia

Historia Polskiego Parlamentaryzmu

W dziejach Polskiego Parlamentaryzmu mamy wiele osiągnięć. Największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792 r. była Konstytucja z 3