profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest hipotezapoleca85%
Pedagogika

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.3

53.Hipoteza to próbna odpowiedz na pytanie stanowiące problem ,będąca jednocześnie przypuszczalnym jego rozwiązaniem. 54.Hipotezę może stanowić tylko zdanie oznajmujące. 55.Hipotezą może być tylko odpowiedz właściwa na pytanie stanowiące problem...poleca82%
Socjologia

Zagadnienia z metodologii II

11 Wskaźniki dzielimy na: 1. W. definicyjne 2. W. empiryczne 3. W. inferencyjne Ad.1 Wskaźniki definicyjne wskazują na rodzaj powiązania wskaźnika z wartością wskazywaną. Za ich pomocą definiowana jest cecha mająca być przedmiotem badania....poleca82%
Język polski

Rozprawka - jak pisać.

Rozprawka to jedna z trudniejszych form wypowiedzi. Aby stała się dla Ciebie łatwiejsza, zapamiętaj: - Każda rozprawka składa się z trzech części: wstępu (teza lub hipoteza), rozwinięcia (przytoczenie słownych argumentów). zakończenia...poleca89%
Pedagogika

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.1

.Działalność naukowa to celowa i zorganizowana działalność ludzi ukierunkowana na pozyskiwanie i poszerzanie odpowiednio uzasadnionej i uporządkowanej wiedzy. 3 .Ogólnie sformułowanym celem badańpoleca85%
Pedagogika

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.3

98.Obserwacja jako metoda badań w odróżnieniu od obserwacji w rozumieniu potocznym winna mieć określony cel i być zaplanowana. 99.Samoobserwacja to obserwacja w której podmiot i przedmiot obserwacjipoleca85%
Pedagogika

Pedagogika cz.2

.Metody nauczania; a-podajace, b-problemowe, c-eksponujace d-praktyczne, 3 .Skladniki treściowe; a-opisowe b-wyjaśniające c-oceniające d-normatywne 4.Postawy; a-receptywne b- badawcza c