profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest folwark pańszczyźnianypoleca85%
Historia

Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w XVI-wiecznej Polsce

Jednym z wydarzeń w Polsce było rozwiniecie folwarku pańszczyźnianego, który umożliwiał uzyskiwanie bardzo dużych zysków. W Polsce XVI wieku szlachta umacnia się osiadając na stałe, zajmując duże obszary niczyje tzw. pustki i wykupując łatwo...poleca85%
Historia

Opisz pozytywne i negatywne strony gospodarki pańszczyźnianej w Polsce.

Folwarki pańszczyźniane, który wrósł w krajobraz gospodarczy centralnej i wsczodniej Europy, to gospodarstwo rolnicze lub rolniczo – hodowlane pierwotnie prowadzone przez pana feudalnego na własny użytek ( tzw. Ziemie dworskie ). Pojawienie się...poleca85%
Historia

Dlaczego w XVII wieku upadła gospodarka folwarczno-pańszczyźniana?

dość powszechnym w tym okresie i miały one co najmniej ogólnoeuropejski charakter, co przejawiało się m. in. w ogólnej depresji cen. Polska gospodarka folwarczno - pańszczyźniana usiłowała przystosowaćpoleca84%
Historia

Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce

jedno dziecko może się uczyć. W XVI wieku rozpoczyna się zwiększenie dni pańszczyzny. Chłop coraz mniej będzie wydajny, bardziej skłonny do ucieczki. Do końca XVI w . gospodarka rozwijała się sprawniepoleca85%
Historia

Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana

ęłęóW początku XVI w . w Europie w wyniku odkryć geograficznych dochodzi do wyraźnego podziału. Europa zachodnia idzie w kierunku rozwoju przemysłu. Rozwijają się zakłady rzemieślnicze w miastachpoleca85%
Historia

Scharakteryzuj i oceń znaczenie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce w XVI wieku.

wsi mógł zawsze jednak usunąć chłopa z gospodarstwa. Był to jedyny akt prawny w dawnej Rzeczypospolitej regulujący zagadnienie pańszczyzn. Gospodarka folwarczno pańszczyźniana moim zdaniempoleca85%
Historia

Dokonaj charakterystyki gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej w Polsce

bezpłatnego wykonywania różnych prac na pańskim gospodarstwie. Tak więc w XVI wieku na ziemiach polskich ukształtował się nowy, specyficzny rodzaj gospodarki, nazywany gospodarką folwarczno