profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czym jest falowanie wiatrowepoleca85%
Geografia

Prądy morskie

1. Prądy morskie - to potężne "rzeki" przemierzające warstwy oceanów i mórz. Potrafią one pływać z prędkością przekraczającą 10km/h i przemieszczając się ponad 100 mln m3/s wody. Temperatura wody pozwala na określenie ciepłych i zimnych prądów....poleca77%
Geografia

Prądy morskie

Prądy morskie – to poziome ruchy wody morskiej (lub oceanicznej) wywołane przemieszczaniem dużych objętościowo ilości wód na znaczne odległości i w określonym kierunku. Rodzaje prądów morskich: - powierzchniowe – powstają pod wpływem stałych...poleca83%
Geografia

Prądy morskie

Prądy morskie Prądy morskie są to poziome, strumieniowe ruchy wód w obrębie oceanów i mórz. Ich powstawanie związane jest najczęściej z oddziaływaniem stałych wiatrów, różnicami głębokości wód oceanach i zróżnicowanym położeniem poziomu wody w...poleca85%
Geografia

Prądy Morskie

Prądami morskimi nazywa sie poziome ruchy wody w oceanach. Przyczyną tych ruchów jest oddziaływanie stałych wiatrów.Stałe wiatry, siła Coriolisa oraz rozkład kontynentów sprawiają, że na powierzchni oceanów wytworzyły sie charakterystyczne układy...poleca74%
Geografia

Pływy i prądy morskie

Pływy morskie polegają na okresowy, wznoszeniu się i opadaniu powierzchnie oceanu i zbiorników z nimi połączonych, wynikającym z oddziaływania pola grawitacyjnego Księżyca i Słońca. Oddziaływanie Księżyca – pomimo jego niewielkiej, w porównaniu ze...poleca85%
Geografia

Pływy, prądy morskie, chemizm wody morskiej

*Chemizm wody morskiej: Woda morska składa się z: ·Chlorku sodu – 78% ·Chlorku magnezu – 11% ·Siarczanu magnezu – 4,5% ·Siarczanu wapnia – 3,5% ·Innych składników mineralnych – 3,0% *Pływy – regularnie powtarzające się podnoszenia i...