profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest daktylografiapoleca85%
Pedagogika

Specyficzne sposoby komunikowania się osób niesłyszących

Treść pracy w załącznikupoleca86%
Pedagogika

Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

ludzie głusi są niemi. Obecnie dzięki odpowiedniemu nauczaniu coraz więcej osób niesłyszących może komunikować się ze społeczeństwem za pomocą mowy. Toteż nie można izolować takich osób od resztypoleca84%
Rehabilitacja

Problemy osob niepełnosprawnych , nieslyszących i niedoslyszących

Temat: Problemy osób niepełnosprawnych , niesłyszących i niedosłyszących. W rozwoju osób niepełnosprawnych niezwykle istotne są prawidłowo ukształtowane relacje społeczne. Nabywaniepoleca85%
Socjologia

Zasady i przebieg porozumiewania się z ludźmi - komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna

informacji jest nabywany w trakcie socjalizacji, wyuczany. Jej kanałem jest głównie kanał dźwięków, ale używane są też inne, np. w przypadku osób niesłyszących oraz tam, gdzie niemożliwe jest posługiwaniepoleca85%
Pedagogika

Rozwój dziecka z niedosłuchem i dziecka głuchego, oraz jego potrzeba terapeutyczna w zakresie wychowania fizycznego.

największą ochronę słuchu, który jest bardzo ważny dla każdego nas, oraz wcześniejsze przygotowanie podobnego tematu na zajęciach z pedagogiki specjalnej. Pedagogika osób niedosłyszących i niesłyszących to