profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Członkowie SLDpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sojusz Lewicy Demokratycznej- cele, członkowie

Cele SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej do wartości naczelnych, których urzeczywistnienie uznaje za podstawowe swoje zadanie, zalicza godność człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz solidarność ludzi pracy. Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa,...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Partie lewicowe

poszanowaniem odrębności etnicznych, narodowościowych, kulturowych i seksualnych. Sojusz Lewicy Demokratycznej wcielać będzie w życie powyższe cele i wartości oraz zadania programowe wyrażone wpoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne.

. Aby tego dokonać, osoby o podobnych poglądach zakładają partie polityczne. Organizacje te mają określoną nazwe i program, a ich członkowie próbują osiągnąć zamierzone cele poprzez aktywność społecznąpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Scena polityczna w Polsce po 1989 roku

ugrupowania - Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Miały one większość absolutną (66%). Oba te ugrupowania sformowały w sumie trzy koalicje gabinetowe (W. Pawlak - 26poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne w Polsce - 2002/2003

. Do sejmu nie weszły AWSP, Unia Wolności i Alternatywa. Krótka charakterystyka: - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ ? niepodważalny zwycięzca wyborów, jednak 216 mandatów, które zdobył nie pozwalająpoleca78%
Wiedza o społeczeństwie

Polskie partie polityczne

Sojusz Lewicy Demokratycznej , SLD, partia polityczna założona 15 kwietnia 1999 r. przez działaczy większości organizacji wchodzących w skład koalicji SLD. Program polityczny Partia SLD