profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Credo

poleca80%
Słownik pisarzy

Kapuściński Ryszard

Wybitny reportażysta, pisarz, poeta. Urodził się na Polesiu. Po studiach historycznych dziennikarskie szlify zdobywał w redakcji „Sztandaru Młodych” i „Polityki”. Jedyny zbiór reportaży poświęcony Polsce, ukazujący siermiężną stronę socjalizmu, to Busz po polsku (1962). Wiele lat był korespondentem zagranicznym w krajach Afryki, Azji i Ameryk i Łacińskiej. Jeździł w zapalne rejony, tam, gdzie trwały wojny lub konflikty. Kilka razy omal go nie rozstrzelano, nabawił się gruźlicy i...poleca83%
Język polski

Na czym polega credo życiowe Jana Kochanowskiego zawarte w pieśniach i fraszkach.

Poeta jest zwolenikiem humanistycznej pełni życia i postawy stoickiej.Pieśń 9 „Chcemy sobie być radzi” to pochwała wesołej kompanii,pogody ducha,godności w znoszeniu przeciwności losu. Radość życia musi być oparta o stateczność i...poleca85%
Język polski

Wewnętrzne dylematy spiskowca na postawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego.

„Pijcie wino ! idźcie spać ! My weźmiemy win puchary, By je w szklany sztylet zlać. Niech ten sztylet silne ramie W piersi wbije i załamie...” Ten fragment Pieśni Nieznajomego pochodzący z aktu III sceny 3 dramatu „Kordian” Juliusza...poleca85%
Politologia

Systemy religijne świata

ABSOLUT- byt istniejący bez przyczyny, niezależny i nieograniczony, bóstwo. Określenie boga lub boskości stosowane przez ludzi ujmujących boga w abstrakcjach, bezosobowych terminach. Jest tym co jest w sobie dzięki sobie. AHINSA- zasada etyczna...poleca81%
Język polski

Interpretacja i analiza porównawcza wierszy: „Credo” Antoniego Słonimskiego i „Znad ciemnej rzeki” Leopolda Staffa.

Antoni Słonimski to poeta tworzący w epoce XX-lecia międzywojennego. Należał do grupy poetyckiej „Skamander”, która wywarła wielki wpływ na ówczesne społeczeństwo i przez długi czas torowała kierunki myślowe świadkowi literackiemu. Leopold Staff...poleca82%
Administracja

Credo - synteza w oparciu KKK punkty od 185 do 278

W każdej religii spotykamy symbole, które streszczają zasady wyznawanej wary. Symbol jest umownym znakiem, oznaczającym coś lub kogoś. Symbol to równocześnie zjawisko przedstawione w dziele literackim,które jest znakiem dla treści bezpośrednio...