profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Commands requests advice

poleca40%
Angielski

Zdania w trybie rozkazującym, prośby, sugestie, propozycje (Commands, requests, advice)

Kategoria: Mowa zależna (Reported speech)

przy relacjonowaniu poleceń, nakazów czy instrukcji czasownikami relacjonującymi, które okażą się pomocne, są: order (rozkazać), tell somebody do sth , tell somebody not to do something : ‘Leave me alone’ he said to me. He ordered me to leave him alone. ‘Don’t forget about our meeting’ Mr. Jones said to Mr. Smith.Mr. Jones told Mr. Smith not to forget about their meeting. Z pewnością zauważyłeś, że nie zastosowano tutaj wszystkich zasad, o których mówiliśmy...