profil

Teksty 3
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Chuligan

poleca60%
Słownik języka polskiego

Chuligan

rzecz. m człowiek postępujący wbrew przyjętym normom społecznym, popełniający rozmaite wykroczenia i przestępstwa, zazwyczaj na ulicy i zwykle w grupie chuligańskiej (np. dewastacje, kradzieże, bijatyki).   Nasza dzielnica nie jest bezpieczna. Wracając wieczorem z przystanku tramwajowego, nie jest trudno spotkać chuligana (D. lp, ident. w B. lp), który na przykład dewastuje ławkę, pokazując kolegom swoją siłę. Chuligani (M. lm) w naszej dzielnicy najczęściej poruszają się w...poleca86%
Język polski

Ja i Subkultury

,,Subkultura (z łac. sub = 'pod' + kultura) - określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium np. zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego itp. Subkultura jest segmentem kultury i nie podlega wartościowaniu...poleca85%
Wiedza o kulturze

Od subkultury do kultury alternatywnej - Polska.

Ruch młodzieżowy inspirowany ideami kontrkultury rozwijał się w Polsce inaczej niż w krajach zachodnich. W historii funkcjonowania subkultur młodzieżowych w Polsce można wyróżnić dwa podokresy: lata 1950-1980 i 1980-1998. Ruch subkulturowy w...