profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Chromatydapoleca85%
Biologia

Genetyka - pojęcia

DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy, zawiera informacje o wszystkich cechach organizmu, dzieli się na odcinki zwane genami. 1 gen to 1 białko lub 1 cecha. DNA mieści się w jądrze komórkowym. Złożony z nukleotydów składających się z zasady azotowej,...poleca85%
Biologia

Słownik z genetyki.

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. <BR> <BR>Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. <BR> <BR>Albinizm - brak...poleca92%
Biologia

Sciąga z genetyki- słowniczek

Allel – allele są wariantami jednego genu warunkującymi przeciwstawność danej cechy lub cech. Oznacza się je symbolami literowymi, np. A, a; B, b; IA, IB, i0 itd. Allel dominujący – taki, który ujawnia się w heterozygocie (duże litery). Allel...poleca85%
Biologia

Słowniczek pojęć

Allel – allele są wariantami jednego genu warunkującymi przeciwstawność danej cechy lub cech. Oznacza się je symbolami literowymi, np. A, a; B, b; IA, IB, i0 itd. Allel dominujący – taki, który ujawnia się w heterozygocie (duże litery). Allel...poleca85%
Biologia

Genetyka poziom podstawowy

Genetyka:to nauka o przekazywaniu cech potomstwu, zajmująca się badaniem praw dziedziczności i zmienności organizmów. Zmienność:zróżnicowanie cech w obrębie jednego gatunku;może być uwarunkowana czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Zmienność...poleca88%
Biologia

Mitoza i Mejoza

Rodzaje podziałów komórki: 1. Mitoza 2. Mejoza 1. Mitoza CHROMATYNA - forma DNA nawinięta na histony (czyli białka) CHROMOSOM - silnie skręcone DNA, widoczne tylko podczas podziału komórkowego CHRMOATYDA - ramię chromosomów...poleca85%
Biologia

Organelle komórkowe , oddychanie wewnątrzkomórkowe , podziały komórkowe (ściąga )

Organelle Komórkowe: + Błona komórkowa – oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego , składa się z białek i lipidów , wybiórcza przepuszczalność + Siateczka śródplazmatyczna – retikulum endoplazmatyczne ; jeżeli błony s.ś. pokryte są...poleca85%
Biologia

Mitoza- podział komórkowy

Mitozie ulegają komórki somatyczne: wszystkie oprócz gamet. Z jednej komórki macierzystej (liczba diploidalna 2n/ garnitur chromosomowy) powstają dwie nowe o liczbie 2n. Przebieg Mitozy I profaza -komórka ma liczbę 2n, -chromatyna pęka,...