profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Charakterystyka zasobów wodnych ziemipoleca85%
Geografia

Zasoby Wodne Hydrosfery i ich charakterystyka.

HYDROSFERA ? to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km3 wody. Największą część hydrosfery obejmują: - wody wszechoceanu ? 94% ogólnej ilości wody; - wody podziemna ? 4,1%; - lodowce i lądolody ? 1,65%; - wody w jeziorach...poleca84%
Geografia

Zasoby wodne Hydrosfery i ich charakterystyka

Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka. HYDROSFERA ? to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km3 wody. Największą część hydrosfery obejmują: - wody wszechoceanu ? 94% ogólnej ilości wody; - wody podziemna ?...