profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka zasobów wodnych ziemipoleca85%
Geografia

Zasoby wodne hydrosfery i ich charakterystyka.

HYDROSFERA - to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km 3 wody. Największą część hydrosfery obejmują : - wody wszechoceanu - 94% ogólnej ilości wody; - wody podziemna - 4,1%; - lodowce i lądolody - 1,65%; -...poleca83%
Geografia

Zasoby wodne Ziemi.

zasoby są dla człowieka trudno osiągalne. Najłatwiej dostępne są wody słodkie zgromadzone w jeziorach oraz rzekach, jednak jest ich niewiele. Morza i oceany na naszej planecie łączą się ze sobą, tworzącpoleca83%
Geografia

Hydrosfera (szczegolowa sciaga)

Hydrosfera to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to: wszechocean (97%), wody podziemne, jeziora, bagna, rzeki, lodowce i lądolody (2%), wilgoć glebowa i woda w atmosferze (1% resztapoleca80%
Geografia

Hydrosfera: morza i oceany.

Hydrosfera Hydrosfera to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to: • wszechocean • wody podziemne • jeziora • bagna • rzeki • lodowce i lądolody • wilgoć glebowa • woda w