profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka problemów współczesnego światapoleca85%
Geografia

Problemy współczesnego świata

Problemy współczesnego świata Jak długo istnieje świat istniały różne problemy, jednak w XX i XXI w. są one szczególnie ostre. Niektórzy nazwali wiek XX „ cywilizacją śmierci ”,inni nie chcą się z tym zgodzić. Kto zna historię wie, że był to...poleca85%
Historia

Podział współczesnego świata na rozwiniętą północ i zacofane południe. na czym polegają gospodarcze problemy.

Jest to moja praca zaliczeniowa z historii gospodarczej. Mam nadzieję, że komuś pomogępoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

chleb i inną żywność. Ten referat jest zbyt krótki, żeby omówić wszystko dokładnie, chciałem tylko zasygnalizować najważniejsze problemy współczesnego świata .poleca85%
Geografia

Problemy globalne.

- degradacja środowiska przyrodniczego; - zagrożenia związane z globalnymi zmianami klimatu; - deficyt wody; - eksplozja ludnościowa; - wzrost bezrobocia; - przeludnienie miast; - zjawisko głodupoleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania

Problemy współczesnego świata , odgrywają ważną rolę w życiu wszystkich wspólczesnych społeczeństw,decydując o szansach i zagrożeniach ich rozwoju. Problemy na skalę ogólnoświatową dotycząpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

trudno mu sprostać. Problemy współczesnego świata można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej. Ciągłym tematem nagłośnianym przez