profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Charakterystyka pacjentapoleca85%
Pedagogika

Metoda indywidualnego przypadku

1. Przedstawienie osoby Pani Joanna urodziła się 11.06.1979r. w Pyrzycach. W 1983r. Gdy miała 4 lata jej matka umarła na nowotwór złośliwy. Od tego czasu wychowywana była samotnie przez ojca, który jak twierdzi pani Joanna darzył ją...poleca85%
Pedagogika

Metoda indywidualnych przypadków

przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych. W tym przypadku można powiedzieć że cel stworzył metodę i jej funkcję. Badania metodą indywidualnych przypadków posługują się dośćpoleca90%
Pedagogika

Diagnostyka społeczna i pedagogiczna

) Diagnoza indywidualnego przypadku : Metoda ta została zapoczątkowana w latach 20-tych XXw. W Stanach Zjednoczonych przez Mary Richmod i stała się początkiem zmian udzielania pomocy zagrożonym lubpoleca85%
Socjologia

Metody w pracy socjalnej.

metodę jako najprzydatniejszą do badań losów ludzkich. Metoda studium przypadku w pedagogice zawsze odnosi się do analizy jednostkowych losów ludzkich w celu opracowania i podjęcia działańpoleca85%
Pedagogika

Analiza indywidualnego przypadku

kolei przyczyną niepowodzeń szkolnych, drugoroczności lub w najgorszym przypadku nieskończeniem edukacji.poleca84%
Pedagogika

Metoda indywidualnych przypadków

. Współcześnie: A. Kamiński – propagator met. Indywidualnego przypadku jego zdaniem prowadzenie przypadku jest sztuką a pracownik socjalny to artysta, jego aktywność związana jest z (to wypadkowa) wiedzą