profil

Metoda indywidualnego przypadku

poleca 85% 326 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Przedstawienie osoby

Pani Joanna urodziła się 11.06.1979r. w Pyrzycach. W 1983r. Gdy miała 4 lata jej matka umarła na nowotwór złośliwy. Od tego czasu wychowywana była samotnie przez ojca, który jak twierdzi pani Joanna darzył ją ogromnym uczuciem. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1993r. Rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Pyrzycach. Wyniki w nauce miała dobre. Zaczęła spotykać się ze starszym od siebie o 3 lata Danielem który, kończył w tym roku tj. 1993 Zasadniczą Szkołę Zawodową również w Pyrzycach. Pani Joanna w II klasie Liceum tj.1995 roku zaszła w ciążę i z tego powodu po kilku miesiącach przerwała edukację szkolną. Po dokładnych badaniach lekarskich u pani Joanna stwierdzono, iż dziecko urodzi się z zespołem Downa. To była bardzo bolesna wiadomość dla młodych rodziców. W lutym 1995r. po otrzymaniu zgody ojca wyszła za mąż za Daniel Z.-ojca przyszłego dziecka. Wraz z mężem zamieszkała u swojego ojca. Przy pielęgnacji i wychowaniu Adasia pomagał jej ojciec, który wykazał wiele troski i poświęcenia. Jego pomoc ograniczała się tylko do godzin popołudniowych i wieczornych ponieważ pracował jako magazynier. Pierwsze problemy pojawiły się po urodzeniu dziecka, a związane były z częstą infekcją górnych dróg oddechowych u Adasia spowodowane alergią na roztocze. Po pewnym czasie wykryto u dziecka również wadę serca i lekkie uszkodzenie słuchu. Pani Joanna nie pracowała zawodowo, zajmowała się domem i wychowywaniem Adasia, który potrzebował tak dużej opieki i zaangażowania. Jedynym żywicielem rodziny był wówczas mąż Daniel, który pracował na budowie. Dodatkową pomoc finansową młoda rodzina otrzymała od ojca klientki pana Władysława z którym (z powodu wspólnego zamieszkania) prowadzili wspólne gospodarstwo domowe. Następną przyczyną problemów pani Joanny stanowiło coraz częstsze przychodzenie męża z pracy do domu w stanie nietrzeźwym ?Mąż zawsze lubił wypić, lecz nigdy nie były to duże ilości , nie sądzę aby był to problem dominujący w naszym małżeństwie?- jak twierdzi klientka-?teraz jednak zdarza się to nagminnie?. Z powodu coraz trudniejszej sytuacji materialnej w rodzinie w styczniu 2004 roku pani Joanna podjęła prace na etacie sprzedawcy w sklepie mięsnym. Niestety, ponieważ zbyt często przebywała na zwolnieniach lekarskich z tytułu opieki nad dzieckiem, została z pracy zwolniona w styczniu 2007 roku. Sytuacja rodziny stała się krytyczna gdy w niedługim czasie bo w grudniu 2007 roku pracę stracił mąż Daniel z powodu częstego nie przychodzenia do pracy(spowodowanego nadużyciem alkoholu).

2. Sytuacja rodzinna

Struktura rodziny:
Małżeństwo z chorym dzieckiem:
? Mąż, od 2 miesięcy bezrobotny, zarejestrowany w PUP. Dwa miesiące na zasiłku dla bezrobotnych. Wykształcenie zawodowe- tapicer.
? Żona, wykształcenie średnie ogólnokształcące, nie pracuje.
? Syn, uczeń szkoły specjalnej.

Sytuacja materialna:
? Zasiłek dla bezrobotnych w wys. 540 zł
? Zasiłek rodzinny w wys. 272 zł

Łączny dochód: 812 zł

Sytuacja mieszkaniowa:
Stare budownictwo, 2 pokoje kuchnia, wc na półpiętrze, w kuchni zaadoptowana łazienka, ogrzewanie gazowe.
Mieszkanie czyste i zadbane. Remont przeprowadzony 2 lata lemu.

Opłaty mieszkaniowe:
? Czynsz: 160 zł (nieopłacony od 10 miesięcy). Brak dodatku mieszkaniowego
? Prąd: 100 zł
? Gaz: 120 zł (w okresie grzewczym: 350 zł)

Sytuacja zdrowotna:
Syn , lat 12 jest pod stałą opieką psychologa w poradni Psychologiczno- pedagogicznej w Pyrzycach, oraz pod stałą opieką pediatry, gdyż dzieci z zespołem Downa mają obniżoną odporność organizmu, co prowadzi do częstych zapaleń płuc i zapaleń wątroby, co w przypadku tych dzieci może być śmiertelne. Wizyty i leki ? koszt ok. 80 zł miesięcznie.

Więzy rodzinne:
Rodzina silnie związana emocjonalnie, otaczająca się miłością i szacunkiem. Małżeństwo jednak samo przyznaje, że ze względów finansowych i kłopotów męża z alkoholem coraz częściej występują konflikty między nimi.

3. Historia problemu

Głównym problemami pani Joanny są:
-krytyczna sytuacja materialna, dochód nie wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb,
-zły stan zdrowia dziecka pani Joanny, u Adama nadal występują infekcje górnych dróg oddechowych a także zaburzenia emocjonalne, słabiej radzi sobie z otaczającym go światem niż jego rówieśnicy,
-niekorzystna atmosfera rodzinna spowodowana nadużywaniem alkoholu przez męża, wszczynanie przez niego awantur i bijatyk i niepodejmowaniem przez niego pracy zawodowej,
-bardzo duże zadłużenie mieszkania, duże prawdopodobieństwo, że rodzina będzie wyeksmitowana z zadłużonego mieszkania.

Szczególnie odczuwane niezaspokojone potrzeby pani Joanny to:
-potrzeba spokoju i bezpieczeństwa, zagrożona z winy męża, istotna tak w stosunku do klientki jak i jej dziecka,
-potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego, której nie może zaspokoić z powodu braku pracy występującego i u niej i u męża, który w odróżnieniu od niej nie próbuje podjąć stałej pracy i nie łoży środków finansowych na utrzymanie dzieci, klientka chciałaby zapewnić dzieciom przynajmniej podstawowe warunki bytu, takie jak: prawidłowe wyżywienie, odpowiednie ubranie itp.
-niezaspokojona, utajona potrzeba ukończenia przerwanej nauki w Liceum Ogólnokształcącym aby jej wykształcenie było przynajmniej na poziomie średnim, co być może ułatwiłoby jej znalezienie pracy.

Pani Joanna nie jest bierna wobec swoich kłopotów, tkwią w nie siły, które wywołały u niej własną chęć wyjścia z trudnej sytuacji. Kiedy żył ojciec pani Joanna mogła liczyć na pomoc z jego strony, miała bowiem psychiczne wsparcie w trudnych sytuacjach. Natomiast ze strony rodziców męża i jego rodzeństwa pani Joanna nie otrzymała żadnej pomocy. Usprawiedliwiają oni zachowanie pana Daniela tym, że nadużywając alkoholu zapomina on o problemach małżeńskich, bardzo przeżywa brak pracy i chore dziecko. Cała rodzina obwinia za całą sytuację i problemy w jakich znalazła się rodzina właśnie panią Joannę, która jak twierdzą ?nic nie robi aby pomóc Danielowi, tylko ciągle płacze i narzeka zamiast sama wziąć się za jakąś robotę?.

4. Zaplanowane działanie

Cel główny:
Poprawa sytuacji życiowej rodziny i zapisanie męża pani Joanny na terapie dla nałogowych alkoholików.

Cele szczegółowe:

? Wspólne rozmowy z mężem klientki prowadzące do uświadomienia mu, że głównym problemem rodziny jest nadużywanie przez niego alkoholu, i, że jedyną szansą uratowania rodziny przed rozbiciem jest dobrowolne, stanowcze podjęcie przez niego leczenia w Poradni Odwykowej i czynny kontakt z grupą A.A.
? Uaktywnienie męża w poszukiwaniu pracy.
? Poprawa sytuacji mieszkaniowej i materialnej rodziny.

Zadania:
? Systematyczne wizyty męża pani Joanny na terapie dla nałogowych alkoholików.
? Wspólne wizyty małżonków w Poradni Odwykowej.
? Zawarcie kontraktu socjalnego.
? Skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
? Złożenie wniosku o pomoc finansową.
? Złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy.
? Ustalenie stanu zdrowia dziecka.

5. Cel

Pani Joanna jest bardzo silną kobietą doświadczoną przez życie. Mąż pani Joanny pomimo wielu wizyt nie zdecydował się na terapie dla nałogowych alkoholików, stwierdził iż nie jest alkoholikiem i może przestać pić w każdej chwili, ale nie zrobi tego ponieważ nie ma do tego odpowiedniej motywacji. Dopiero nieszczęśliwy wypadek sprawił, że pan daniel zmienił zdanie i sam dobrowolnie poddał się leczeniu. Wspólnie z żoną uczęszcza do Poradni Odwykowej, rozumie ile narządził krzywdy sobie, a w szczególności swojej żonie i synowi.
Pan Daniel regularnie odwiedza P.U.P. i zgłasza się do doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Zaczął uczęszczać na kurs spawacza i języka angielskiego organizowane dla bezrobotnych zarejestrowanych w P.U.P. Po trzech miesiącach otrzymał pracę na stanowisku tokarz ? spawacz, w nowo otwartej angielskiej firmie usługowej.
Pani Joanna napisała podanie do Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o umorzenie odsetek z tytułu zaległości czynszowych i o rozłożenie zaległości na kilka rat.
Pani Joanna otrzymała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności swojego dziecka, dzięki któremu ma duże ulgi w poradni, jak i u specjalistów.
Po przejściu założonych działań sytuacja rodzinna i materialna pani Joanny uległa znacznej poprawie. Tak silne więzi emocjonalne łączące tę rodzinę przed utratą pracy i chorobie męża znowu zaczęły się ujawniać, a w szczególności Adasiowi, który potrzebuje dużo miłości i akceptacji. Rodzina znowu jest razem, nie tylko fizycznie, ale teraz czuć i widać więź ją łączącą. Pani Joanna częstej się uśmiecha i jest radosna co udziela się jej synowi. Wspólne wizyty małżonków na terapii ukazują jak niebezpieczny jest nałóg alkoholowy, teraz dopiero widać ile ta rodzina traciła z życia. Pan Daniel bardzo żałuję, że nie słuchał żony, która chciała dla niego dobrze.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Typ pracy