profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka klimatu umiarkowanegopoleca82%
Geografia

Strefa klimatów umiarkowanych

Obejmuje północną część USA, południową i centralną Kanadę, środkową i północną Europę, środkową i północną Azję, rejony w południowej części Ameryki Południowej. Cechy : - średnia roczna temperatura wynosi od 0 C do 10 C - w klimatach...poleca79%
Geografia

Strefa umiarkowana

Strefa umiarkowana charakteryzuje średnia roczna temperatura od 0ºC od 10ºC. Przebieg temperatury wyznacza pory roku. W strefie umiarkowanej wyróżniamy następujące typy klimatu : a) umiarkowany chłodny monsunowy , w którym występują duże...poleca83%
Geografia

Charakterystyka klimatyczno - roślinno - glebowa wybranej strefy klimatycznej

Klimat umiarkowany - rozległa strefa klimatyczna, dzieląca się na – na półkuli północnej – chłodniejszą północną i cieplejszą południową (na półkuli południowej odwrotnie: północna część jest cieplejsza, południowa – chłodniejsza). Średnia...poleca83%
Geografia

Zróżnicowanie klimatów na Ziemi

suchy Strefa klimatów umiarkowanych : - typy klimatów : morski (łagodne zimy, chłodne lata, duże opady), kontynentalny (duże roczne amplitudy temp., zimy- mroźne i suche, a lata gorącepoleca85%
Geografia

Strefa Klimatów

występują właśnie w miesiącach letnich. Strefa klimatów umiarkowanych . Charakteryzuje się chłodną zimą i ciepłym latem. Wartość dobowej i średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza jest wyższa wpoleca82%
Geografia

Charakterystyka wybranych typów klimatów

~ zimy chłodne lub mroźne i suche STREFA KLIMATÓW UMIARKOWANYCH (Argentyna, Chile, Nowa Zelandia, śr. Ameryka Północna, Azja i duża część Europy) - klimat umiarkowany ciepłypoleca87%
Geografia

Ściąga z atmosfery

, bakterie i przetrwalniki,kryształki soli, zanieczyszczenia przemysłowe. Wraz z wysokością maleje gęstość powietrza oraz ciśnienie. troposfera –17-18 km nad równikiem, 10-12 km w umiarkowanych szer., 7 kmpoleca81%
Geografia

Wyjaśnij pojęcie pogody i klimatu. Przedstaw czynniki klimatyczne oraz zróżnicowanie klimatu na Ziemi.

: śródziemnomorski, monsunowy, pustynny. - strefa klimatów umiarkowanych klimat: morski, przejściowy, kontynentalny, ciepły, chłodny. - strefa klimatów okołobiegunowych klimat: subpolarny, polarny.