profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca85%
Język polski

Charakterystyka Wertera.

Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróc uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury. Cierpienia młodego Wertera? J.W. Goethego to przykład utworu...poleca85%
Język polski

Charakterystyka Wertera (w punktach)

Werter - "Cierpienia Młodego Wertera": -idealista, stwarza w wyobraźni obraz doskonałej miłości; -samotnik skazany na duchową izolację, z powodu cech swojego charakteru; -nie dostrzega zwykłych ludzi; -melancholik zamknięty w sobie, wrażliwy;...poleca85%
Język polski

Charakterystyka Wertera.

Scharakteryzuj wybranego bohatera literatury romantycznej, wskazując typowe cechy postawy. Oceń tę postać z punktu widzenia współczesnego odbiorcy praca pisana w 2 klasie liceum oceniona na 10/10 pkt Główny bohater utworu J. W....poleca86%
Język polski

Charakterystyka Wertera.

Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury z życia bohatera oraz jego stosunek do natury Podstawowe informacje o bohaterze Werter to tytułowy bohater...poleca85%
Język polski

"Cierpienia młodego Wertera" - charakterystyka bohatera oraz zmiany jego sposobu widzenia świata.

Na podstawie analizy listów z 21 czerwca 1771r. i 12 grudnia 1772r. oraz całości lektury "Cierpień młodego Wertera" scharakteryzuj głównego bohatera, wskazując przyczyny zmiany jego sposobu widzenia świata. Zwróć uwagę na związek...poleca90%
Język polski

"Cierpienia Młodego Wertera" - opracowanie.

GENEZA UTWORU W siódmym dziesięcioleciu XVIII wieku powstał w Niemczech nowy prąd literacki. Nazwano go później okresem "burzy i naporu". Młodzi poeci tego okresu czerpali tematy z życia i chcieli w życiu społecznym czy publicznym zaważyć swoją...