profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele UEpoleca85%
Polityka

polityka ekonomiczna

PYTANIA: 1.Podaj definicję i cel polityki ekonom. 2.Przedstaw metody polityki ekonom. 3.Wymień dziedziny polityki ekonom. 4.Określ instrumenty polityki ekonom. 5.Wymień rodzaje planowania i podaj krótką charakterystykę. 6.Oisz etapy budowy...