profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele UEpoleca85%
Polityka

polityka ekonomiczna

PYTANIA: 1.Podaj definicję i cel polityki ekonom. 2.Przedstaw metody polityki ekonom. 3.Wymień dziedziny polityki ekonom. 4.Określ instrumenty polityki ekonom. 5.Wymień rodzaje planowania i podaj krótką charakterystykę. 6.Oisz etapy budowy...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA : wspólnota państw eur., utworzona 1 XI 1993 na mocy traktatu z Maastricht przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy, W. Brytanię, 1 I 1995 poszerzona o...poleca85%
Makroekonomia

Polityka ekonomiczna Polski

tresc w załącznikupoleca85%
Makroekonomia

Różnice między zagraniczną a międzynarodową polityką ekonomiczną

Zagraniczna polityka ekonomiczna różni się zasadniczo od międzynarodowej polityki ekonomicznej. Jeżeli chodzi o uzgadnianie celów i stosowanych narzędzi to międzynarodowa polityka ekonomiczna różnipoleca90%
Polityka

Polityka ekonomiczna

Polityka ekonomiczna ściągi :)poleca85%
Polityka

Polityka ekonomiczna

Polityka ekonomicznapoleca83%
Ekonomia

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania.

Aby rozpocząć analizę pomiędzy samą teorią ekonomii a jej praktycznym zastosowaniem w gospodarowaniu, należy wyjaśnić samo znaczenie słowa ekonomia i polityka ekonomiczna . Ekonomia to nauka o