profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele PZPRpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Decentralizacja

Decentralizacja to nic innego jak proces przenoszenie uprawnień związanych z podejmowaniem decyzji przez centralne ośrodki kierownicze na podległe organy. W państwie demokratycznym decentralizacja oznacza ograniczenie zakresu władzy aparatu...poleca85%
Zarządzanie

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania

Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble ( decentralizacja ) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja). Naczelnypoleca84%
Administracja

Centralizacja i decentralizacja.

CENTRALIZACJA I DECENTRALIZACJA Pojęcie centralizacji oraz będące jego przeciwieństwem decentralizacji omawiają strukturę aparatu państwowego, a dokładniej relacji międzypoleca86%
Administracja

Samorząd jako forma decentralizacji.

Decentralizacja to system organizacyjny w którym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlegapoleca85%
Pedagogika

Szkoła społeczna - drogą do demokratyzacji.

; wypracowywanie wspólnych zadań, które będą następnie wspólnie realizowane 6. Decentralizacja i odbiurokratyzowanie: i. upodmiotowienie rodziców zmieni funkcję ?świadczenia usług? szkoły na wypełnianiepoleca85%
Zarządzanie

Wszystko o decentralizacji

zakładów produkcyjnych mamy do czynienia z głęboką decentralizacją pionową. Wówczas kierownicy są odpowiedzialni już nie tylko za bieżące działania produkcyjne i efektywność produkcji, ale także za