profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele polskiej polityki zagranicznej w 1992 rokupoleca84%
Historia

Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 roku

Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich 13 lat w stosunkach polsko-rosyjskich: W 1985 roku po śmierci Czernienki, sekretarzem Generalnym KC KPZR został Michaił Gorbaczow, który wprowadził pierestrojkę (przebudowa) i glasnost’ (jawność). Jednak...poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Polityka zagraniczna RP wobec państw sąsiedzkich po 1989 roku

militarno-gospodarczymi. Po 1989 roku i ostatecznym odcięciu się od zależności wobec Związku Radzieckiego a co za tym idzie od Układu Warszawskiego, Polska stanęła przed największym problemem a mianowiciepoleca85%
Geografia

białorusini w polsce

zja-wisk, co jest niewątpliwie skutkiem istnienia odrębnych rzeczywistości politycznych i kultu-rowych po obu stronach granicy polsko -białoruskiej. Podobnie jak w przypadku Grodzieńszczyzny. równieżpoleca81%
Historia

Polityka zagraniczna Polski po 89 roku.

Czechosłowacji w 1968. W Polsce nie doszło do zdarzeń, mogących posłużyć za źródło wątpliwości co do spokojnego przebiegu przeobrażeń politycznych. Warianty polityki zagranicznej dla Polski po 1989 rokupoleca83%
Historia

Trudne momenty w historii między Polską a sąsiadami, a polityka bieżąca i polska racja stanu

wymiennego przywilejami lub towarami. Stosunki polsko - rosyjskie uległy diametralnej zmianie po roku 1989 , kiedy to Polska przestała być częścią radzieckiej strefy wpływów. Dwustronne stosunki rozpoczęły