profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele polskiej polityki zagranicznej w 1992 rokupoleca84%
Historia

Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 roku

Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich 13 lat w stosunkach polsko-rosyjskich: W 1985 roku po śmierci Czernienki, sekretarzem Generalnym KC KPZR został Michaił Gorbaczow, który wprowadził pierestrojkę (przebudowa) i glasnost’ (jawność). Jednak...