profil

Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy papierów wartościowychpoleca85%
Prawo

Prawo bankowe - wykłady

Prawo bankowe - wykładypoleca89%
Administracja

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe są to dokumenty, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów bądź ich zwrot. Maja one przede wszystkim charakter finansowy, lecz występują...poleca86%
Finanse i bankowość

Bankowość -wykłady

działalności banków jest przyjmowanie pieniędzy klientów, które podlegają zwrotowi oraz udzielanie kredytów na własny rachunek. Prawo bankowe art.2 Bank jest to osoba prawna utworzona zgodnie zpoleca85%
Rachunkowość

Wykłady z rachunkowości

. wytworzone wyroby, usługi) - towary (zakupione w celu dalszej odsprzedaży) Zasoby finansowe obejmują: - zasoby pieniężne - instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki (akcje) - prawo dopoleca88%
Prawo

Prawo gospodarcze - wykłady

Konstytucja prawa gospodarczego;  Kodeks Spółek Handlowych (obowiązujący od 01.01.2001), który w sposób kompleksowy reguluje wszystko co jest związane z ze spółkami prawa handlowego;  Prawo bankowepoleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna - wykłady

szkolnictwo wyższe, edukację, ochronę zdrowia, usługi finansowe, bankowe itp. Czynniki zewnętrzne kształtujące politykę regionalną polski to: położenie (granica zachodnia polski to granice wewnętrznepoleca86%
Prawo

Prawo ogólne wykłady

wkracza poprzez kodeks pracy 9. Prawo bankowe ? regulacje dotyczące powstawania banków, i ich funkcjonowania, to należy do prawa administracyjnego, umowy zawierane między bankiem a poszczególnymi